Regulamin Randki z Córką

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z wydarzenia “Randka z Córką”.

 2. Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

  • Regulamin - niniejszy Regulamin

  • Randka z Córką - wydarzenie oferowane i prowadzone przez “DariJa” Daria Rakoczy ul. Marcelińska 66e/1 60-341 Poznań, NIP 5472120530, REGON 368446765

  • DariJa - organizator Randki z Córką

  • Córka - dziewczyna w wieku od 5 do 12 lat

  • Tata - ojciec biologiczny lub opiekun prawny Córki

  • Para - Tata i Córka

  • Opłata - opłata za Parę należna za udział w wydarzeniu Randka z Córką

  • Strona internetowa - strona www.randkazcorka.pl, na której znajdują się informacje odnośnie wydarzenia Randka z Córką

  • Zapisanie się na Randkę z Córką - otrzymanie biletu wstępu na wydarzenie Randka z Córką.

 3. Zapisanie się na Randkę z Córką stanowi wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu jak i zobowiązanie do jego przestrzegania. W przypadku Córki, odpowiedzialność za przestrzeganie Regulaminu ponosi Tata.

 

Randka z Córką

 1. Randka z Córką to wydarzenie dla Taty i Córki.

 2. Randka z Córką trwa 1h 30 min.

 3. Data i miejsce Randki z Córką podane są na Stronie internetowej i znajdują się. Te, na które zapisy są już otwarte znajdują się tutaj, kolejne znajdują się tutaj.

 4. Podczas Randki z Córką, Tata i Córka wezmą udział w wybranych atrakcjach opisanych poniżej. Ze względu na ograniczenia czasowe i chęć zróżnicowania każdej Randki z Córką nie możemy zagwarantować, że wszystkie atrakcje odbędą się na każdej Randce z Córką. Poniższa lista jest listą otwartą. Zastrzegamy sobie prawo zarówno do wprowadzania nowych atrakcji na listę, jak i do usuwania ich.

  • Nauka tańca

  • Walka na balonowe miecze

  • Gry i zabawy w Parach albo w grupach (wszystkie lub kilka Par)

  • Animacje

  • Quizy

  • Sesja zdjęciowa  

 5. Zajęcia prowadzone są przez DariJa. Więcej informacji na jej temat można uzyskać tutaj.

 6. DariJa może zażądać przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość przed rozpoczęciem Randki z Córką w celu potwierdzenia tożsamości.

 

Opłata

 1. Udział w Randce z Córką może wziąć Para, która uiściła Opłatę przed rozpoczęciem konkretnej Randki z Córką.

 2. Opłatę można uiścić na dwa sposoby:

  • Gotówką - przed rozpoczęciem wydarzenia,

  • Przelewem - numer konta: 51 1140 2004 0000 3002 7714 0182; w tytule należy wpisać imię i nazwisko Taty oraz datę i miejsce Randki z Córką.

 3. Wysokość Opłaty dostępna jest na stronie internetowej. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany wysokości Opłaty.

 

Zapisy

 1. Zapisu na Randkę z Córką można dokonać wyłącznie na stronie internetowej tutaj. W ten sposób zarezerwowane jest miejsce na konkretną Randkę z Córką dla Pary.

 2. Dla Pary - Taty i Córki - potrzebny jest jeden bilet.

 3. Po dokonaniu zapisu, na podany adres e-mail wysłany zostaje bilet wstępu na Randkę z Córką.

 4. Wzięcie udziału w Randce z Córką jest możliwe po uiszczeniu Opłaty i okazaniu biletu w wersji papierowej bądź elektronicznej przed daną Randką z Córką.

 5. Liczba miejsc na Randce z Córką jest ograniczona. O przyjęciu na konkretną Randkę z Córką decyduje kolejność dokonania zapisu i wniesienie Opłaty.

 6. W przypadku gdy liczba Par zapisanych na konkretną Randkę z Córką nie przekracza dwóch, DariJa rezerwuje sobie możliwość anulowania konkretnej Randki z Córką po uprzednim powiadomieniu Pary wiadomością wysłaną na podany przy zapisie adres e-mail.

 

Nieobecność, odwołanie 

 1. Tata zobowiązany jest zgłosić nieobecność Pary drogą mailową na adres randkazcorka@gmail.com lub telefonicznie pod numerem (+48) 692007014 najpóźniej 24h przed rozpoczęciem danej Randki z Córką.

 2. DariJa rezerwuje sobie prawo odwołania wydarzenia Randki z Córką bez podania przyczyny i zobowiązuje się do powiadomienia o tym poprzez wysłanie wiadomości drogą mailową na adres e-mail podany przy zapisie.

 

Odpowiedzialność

 1. DariJa ponosi odpowiedzialność wobec Taty albo Córki na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. DariJa nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia nie wynikające z jej winy.

 2. DariJa nie ubezpiecza Par.

 3. Tata albo Córka ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w miejscu gdzie odbywa się Randka z Córką.

 

Reklamacje

 1. Para ma prawo do złożenia reklamacji i wysłania jej na adres randkazcorka@gmail.com.

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest DariJa.

 2. Podanie danych przez Pary jest dobrowolne.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności.

 

Postanowienia ogólne

 1. W sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 2. DariJa zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których poinformuje na Stronie internetowej.

 3. Brak rezygnacji z zapisu na Randkę z Córką przez Parę oznacza akceptację zmian Regulaminu.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.08.2018.

ŚLEDŹ NAS!

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now