Regulamin Randki z Córką

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z wydarzenia Warsztaty dla Taty “Randka z Córką”.

 2. Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

  • Regulamin - niniejszy Regulamin

  • Warsztaty dla Taty "Randka z Córką" - wydarzenie oferowane i prowadzone przez “DariJa” Daria Rakoczy ul. Wałbrzyska 7b/201 60-198 Poznań, NIP 5472120530, REGON 368446765

  • Organizator- DariJa Daria Rakoczy  organizator Warsztatów dla Taty "Randka z Córką"

  • Córka - dziewczyna w wieku od 6 do 10 lat

  • Tata - ojciec biologiczny lub opiekun prawny Córki

  • Para - Tata i Córka

  • Opłata - opłata za Parę należna za udział w wydarzeniu Warsztaty dla Taty "Randka z Córką"

  • Strona internetowa - strona www.randkazcorka.pl, na której znajdują się informacje odnośnie wydarzenia Randka z Córką

  • Zapisanie się na Warsztaty dla Taty "Randka z Córką" - otrzymanie biletu wstępu na wydarzenie Randka z Córką.

 3. Zapisanie się na Randkę z Córką stanowi wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, jak i zobowiązanie do jego przestrzegania. W przypadku Córki odpowiedzialność za przestrzeganie Regulaminu ponosi Tata.

 

Warsztaty dla Taty "Randka z Córką"

 1. Warsztaty dla Taty "Randka z Córką" to wydarzenie dla Taty i Córki.

 2. Warsztaty dla Taty "Randka z Córką" trwają dwie godziny zegarowe.

 3. Data i miejsce Warsztatów dla Taty "Randka z Córką" podane są na Stronie internetowej. Te, na które zapisy są już otwarte, znajdują się tutaj, kolejne znajdują się tutaj.

 4. Podczas Warsztatów dla Taty "Randka z Córką", Tata i Córka wezmą udział w wybranych atrakcjach opisanych poniżej. Ze względu na ograniczenia czasowe i chęć zróżnicowania każdej "Randki z Córką", nie możemy zagwarantować, że wszystkie atrakcje odbędą się na każdych warsztatach. Poniższa lista jest listą otwartą. Zastrzegamy sobie prawo zarówno do wprowadzania nowych atrakcji na listę, jak i do usuwania ich.

  • Nauka tańca

  • Walka na balonowe miecze

  • Gry i zabawy w Parach albo w grupach (wszystkie lub kilka Par)

  • Animacje

  • Quizy

  • Sesja zdjęciowa  

 5. Zajęcia prowadzone są przez “DariJa” Daria Rakoczy ul. Wałbrzyska 7b/201 60-198 Poznań, NIP 5472120530, REGON 368446765 

 6. DariJa Daria Rakoczy zastrzega sobie prawo do przedstawienia dokumentu, potwierdzającego tożsamość przed rozpoczęciem Warsztatów dla Taty "Randka z Córką", w celu potwierdzenia tożsamości.

 

Opłata

 1. Udział w Warsztatach dla Taty "Randka z Córką" może wziąć Para, która uiściła Opłatę przed rozpoczęciem konkretnych Warsztatów. Opłatę należy uiścić najpóźniej 72 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia.

 2. Opłatę należy uiścić:

  • Przelewem - DariJa Daria Rakoczy numer konta: 51 1140 2004 0000 3002 7714 0182;

  • w tytule należy wpisać imię i nazwisko Taty oraz datę i miejsce Randki z Córką.

 3. Wysokość Opłaty dostępna jest na stronie internetowej. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany wysokości Opłaty.

 

Zapisy

 1. Zapisy na Warsztaty dla Taty "Randka z Córką" można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową. W ten sposób zarezerwowane jest miejsce na konkretne Warsztaty dla Taty "Randka z Córką" dla Pary.

 2. Dla Pary - Taty i Córki - potrzebny jest jeden bilet.

 3. Po dokonaniu zapisu, na podany adres e-mail wysłany zostaje bilet wstępu na "Randkę z Córką".

 4. Wzięcie udziału w Warsztatach "Randka z Córką" jest możliwe po uiszczeniu Opłaty i okazaniu biletu w wersji papierowej, bądź elektronicznej przed daną "Randką z Córką".

 5. Liczba miejsc na Warsztatach dla Taty "Randka z Córką" jest ograniczona. O przyjęciu na konkretną "Randkę z Córką" decyduje kolejność dokonania zapisu i uiszczenie Opłaty.

 6. W przypadku, gdy liczba Par zapisanych na konkretną Randkę z Córką nie przekracza trzech, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania konkretnej "Randki z Córką", po uprzednim powiadomieniu Pary wiadomością wysłaną na podany przy zapisie adres e-mail. Wpłacone środki zostaną zwrócone do trzech dni roboczych.

 

Nieobecność, odwołanie 

 1. Tata zobowiązany jest zgłosić nieobecność Pary drogą mailową, na adres randkazcorka@gmail.com lub telefonicznie pod numerem (+48) 692007014 najpóźniej 24h przed rozpoczęciem danych Warsztatów dla Taty " Randka z Córką".

 2. Nieobecność na Warsztatach bez uprzedzenia minimum 24h przed rozpoczęciem jest równoznaczne z brakiem zwrotu kosztów.

 3. Organizator rezerwuje sobie prawo odwołania wydarzenia Warsztaty dla Taty " Randka z Córką" bez podania przyczyny i zobowiązuje się do powiadomienia o tym poprzez wysłanie wiadomości drogą mailową na adres e-mail podany przy zapisie.

 

Odpowiedzialność

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność wobec Taty albo Córki na zasadach ogólnych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia niewynikające z jego winy.

 2. Organizator nie ubezpiecza Par.

 3. Tata albo Córka ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w miejscu, gdzie odbywają się Warsztaty dla Taty "Randka z Córką".

 

Reklamacje

 1. Para ma prawo do złożenia reklamacji i wysłania jej na adres: randkazcorka@gmail.com.

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest DariJa Daria Rakoczy.

 2. Podanie danych przez Pary jest dobrowolne.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności.

 

Postanowienia ogólne

 1. W sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których poinformuje na Stronie internetowej.

 3. Brak rezygnacji z zapisu na Warsztaty dla Taty "Randka z Córką" przez Parę oznacza akceptację zmian Regulaminu.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.08.2018.

ŚLEDŹ NAS!

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now